#
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)

Neta Yatırım, sahip olduğu yetki belgesi ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem yapmaya yetkilidir.

 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ( VİOP ) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alınıp satıldığı piyasadır.


Vadeli işlem sözleşmesi ise belli miktarda mal veya finansal aracın sonraki bir tarihte belirli fiyattan alma veya satma sözleşmeleri olarak tanımlanabilir. Nitelik, fiyat, miktar ve vade bu sözleşmelerin standardize edilmiş asgari unsurlarıdır.


Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Döviz Vadeli İşlem Ana Pazarı, Eelktrik Vadeli İşlem Ana Pazaro, Emtia Vadeli İşlem Ana Pazarı, endeks Opsiyon Ana Pazarı, Endeks Vadeli İşlem Ana Pazarı, Kıymetli Madenler Vadeli İşlem ana Pazarı, Pay Opsiyon Ana Pazarı, Pay Vadeli İşlem Ana Pazarı olmak üzere 8 adet ana pazardan oluşur.


Bu pazarlar dışında sözleşmeler için ayrı ayrı tanımlanan büyük miktarlı emirlerin işlem görebileceği Özel Emir Pazarı ve Özel Emir İlan Pazarı vardır. Her iki tarafı da belirli olan özel emirlerin Özel Emir Pazarında işlem görebilmesi için Borsanın onayı gerekir. “Özel Emir İlan Pazarında” ise girilen emrin eşleşmesi durumunda, işlem Borsanın onayı alınmak kaydıyla yine “Özel Emir Pazarında” gerçekleşir.
 

Bize ulaşmak için tıklayınız.