#
Sabit Gelirli Menkul Kıymetler

Sabit getirili menkul kıymetler, alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve yatırım aracı olarak kullanılan borçlanma senetleridir.

 

Sabit getirili menkul kıymetler vade sonuna kadar elde tutulduklarında belirli bir getiriyi garanti eder. Dolayısıyla yatırımcı vade sonunda ne kadarlık bir faiz geliri elde edeceğini yatırım yaptığı anda bilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetler, ihraç eden kuruluşların niteliğine göre kamu ve özel sektör menkul kıymetleri olmak üzere iki alt gruba ayrılır.

 

Devlet Menkul Kıymetleri : Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri, Gelire Endeksli Senetler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Likidite Senetleri.

 

Özel Sektör Menkul Kıymetleri : Özel Sektör Tahvilleri, Finansman Bonoları, Banka Bonoları, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler.