#
Gelişen İşletmeler Piyasası

Neta Yatırım, bu alanda sahip olduğu yetki belgesi ile Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem yapmaya yetkilidir.


Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla Borsa İstanbul bünyesinde ayrı bir piyasa olarak Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) kurulmuştur.


Söz konusu şirketler GİP sayesinde bir yandan öz kaynak sağlarken diğer yandan kendilerini daha iyi tanıtabilecek, hem yatırımcılar nezdinde hem de faaliyet gösterdikleri pazarlarda bilinirlikleri artacaktır.


Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmenin sağlayacağı faydalar ; şirketlerin finans kaynağı bulma, fiyat oluşumu sağlayarak şirket değerinin tespitine bir referans yaratmak, tanınırlık ve kredibilite sağlama ve şirket yapısının kurumsallaşması olarak sıralanabilir.

 

Bize ulaşmak için tıklayınız.