#
YATIRIM DANIŞMANLIĞI

 

Yatırım Danışmanlığı en basit tanımıyla yatırımcılara sözel veya görsel olarak, teorik ve pratik anlamda tavsiye niteliğinde kaliteli bilgi sağlamaktır. NETA Yatırım, müşterilerinin tercih ve beklentilerini tanıdıktan sonra, müşterilerini hem sözel olarak hem de müşterilerine sağladığı raporlar ile desteklemektedir. Teorik anlamda, kurumumuz,  müşterilerini rafine bir tarzda portöy yönetim teknikleri üzerine strateji(ler) ile desteklemekte, ekonomiler hakkında makro bilgiler ve bunların yorumu, ürünler hakkında finansal analiz sonuçları ve yorumu ve ilgili ürünün bulunduğu sektör hakkında ağırlıklı olarak teorik bilgiler iletmektedir. Pratik anlamda ise, kurumumuz, pazarlardaki gelişmeleri ve beklentileri süratle müşterilerine ulaştırarak, müşterilerini gelişmeler hakkında güncellemektedir. Böylelikle, NETA Yatırım müşterileri, kendilerini yatırım kararlarında yalnız hissetmeyerek yatırım kararlarını kendileri verebilmektedir.  

 

Yatırım Danışmanlığı hizmetinde, kurumumuz, müşterilerine karşılıklı akdedilen bir "Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi" çerçevesinde, portföy yönetiminde (Bkz. Portföy Yönetimi) sağladığı hizmetlerin tamamını sağlamakta fakat karar almayı müşterilerin kendisine bırakmaktadır. Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi çerçevesinde müşterilerimize sağladığımız bilgiler tavsiye niteliğindedir. İlgili tavsiyeleri uygulamaya geçirmek müşterilerimizin inisiyatifindedir.